Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimistetaan tiedoksi seuraaat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (19.1.-12.2.2021):

 

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Ruokahuoltopalvelujen keittiölaitteet leasing-sopimuksella, 21.01.2021
§ 6 Pyhävedenrannan tilojen vuokrauspalvelu, 02.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Toimistotyöntekijän valinta, 05.02.2021
§ 2 Palvelupäällikön valinta, 09.02.2021
Yleinen päätös:
§ 2 Makasiinin kunnostustyöt / takuuajan vakuuden palautaminen, 21.01.2021
§ 3 Tekojääradan rakentaminen / takuuajan vakuuden palauttaminen, 25.01.2021
§ 4 Pekkolanlammen vesijohdon rakentaminen / takuuajan vakuuden palauttaminen, 05.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.