Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Siirlahdenti 14 / Korvausvaatimus viemäritukoksesta

MjuDno-2021-122

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Osoitteessa Siirlahdentie 14 pääsi viemärivettä  vesihuoltolaitoksen ylläpitämän viemärin tukoksen vuoksi tulvimaan kiinteistön rakenteisiin 21.11.2020. Kiinteistönomistajat ovat kirjeitse vaatineet Mäntyharjun kuntaa korvaamaan kiinteistölle aiheutuneet vahingot sekä mahdolliset sijaisasumiskulut/ asumisjärjestelykulut, joita remontin ohessa aiheutuu.

Laultakunnan jäsenille on oheismateriaalina Polygon Finland Oy:n tarkastuksen raportti vahingon osalta, Jouko Ahtiainen Ky:n kustannusarvio korjaustöistä on 21 700 € (alv 24 %),  vesihuoltomestarin raportti tapahtumasta sekä kunnan vakuutusyhtiön korvauspäätös vahinkonumero EK20-151199-2.

Vesihuoltolaki 28 § Vahingonkorvaus; Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaamaan vesihuollossa tai huleveden viemäröinnissä olevasta virheestä henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon.

Jouko Ahtiainen Ky on aikaisemmin suorittanut ko. kiinteistössä kosteudenhallintaan kuuluvia toimenpiteitä vahingon kärsineisiin kiinteistön tiloihin, heillä on tietämys ko.rakenteista

Vesihuoltomestari esittää, että Mäntyharjun kunta/ vesihuoltolaitos kustantaa viemäriveden rakenteille aiheutuneiden korjauskustannuksien suorittamisen. Kustannusten minimoimiseksi vesihuoltolaitos teettää rakenteiden ennallistamisen Jouko Ahtiainen Ky:llä tuntiveloitteisena sekä käyttää valvonnassa korjauksen osalta kunnan omaa asiantuntemusta. Asumisjärjestelyjen osuutta minimoidaan kunnostustoimien järjestelyjen kautta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että vesihuoltolaitos maksaa viemäreiden rakenteille aiheutuneiden korjauskustannusten ja muiden asiaan liittyvien kustannusten suorittamisen vesihuoltomestarin ehdotuksen mukaisesti vesihuoltolaitoksen käyttötaloudesta.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen edustaja Seppo Hujanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja