Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Terveyskeskuksen kuntotutkimus

MjuDno-2020-545

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on teettänyt terveyskeskukseen koko rakennusta koskevan sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen sekä talotekniikan kuntoarviot. Kuntotutkimusta on edellytetty rakennuslautakunnan toimesta.

Sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen perusteella on välittömiä rakenteellisia ja taloteknisiä korjauksia toteutettava rakennuksessa vaiheittain. Rakenteelliset korjaukset sisältävät mm. lattiamateriaalien uusimista, rakennetiivistyksiä, alakattorakenteiden yläpuolisia puhdistuksia ja pölynsidontaa. Talotekniikan korjaukset kohdistuvat rakennusautomaatioon sekä ilmanvaihtojärjestelmään. Talotekniikan ominaisuuksia osaltaan parannetaan samassa yhteydessä ja järjestelmät säädetään toimenpiteiden jälkeen. Akuutit korjaustoimenpiteet on toteutettu perheneuvolan tiloissa vuonna 2019 ja koko rakennusta koskevat tutkimukset suoritettiin 2020. Välittömät korjaustoimenpiteet suoritetaan 2021-2023 aikana ja vuodelle 2021 on talousarviossa 250 000 € investoinnin määrärahavaraus. 

Rakennuksen toimintoja turvaavina asioina tulee selvittää (C-osan) vuodeosaston talotekniikan peruskorjaus sekä suunnitella pohjaviemäreiden uusiminen tarvittavilta osin (A-osan) tuotantokeittiön siirtyessä rakennuksesta uusiin tuotantotiloihin.

Sisäilmaryhmä on toimii moniammatillisena koordinoivana työryhmänä ja lisäksi vuokralaisen (Essote) työterveyshuolto on kytketty sisäilmaryhmän toimintaan. Työterveyslääkäri on antanut lausunnon Essotelle tilojen terveydellisestä riskistä.

Sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen tutkimusten yhteydessä on havaittu terveyskeskuksen palo-osastoinneissa mahdollisia puutteita ja virheitä vastoin paloteknisiä määräyksiä. Tekninen johtaja yhdessä asiantuntijan sekä Etelä-savon pelastuslaitoksen palomestarin johdolla on suorittanut 10.2.2021 palo-osastointien katselmuksen, jonka perusteella paloviranomainen antaa lausunnon. Lausunto esitellään tekniselle lautakunnalle 18.2.2021 kokouksessa samoin kuin työterveyslääkärin lausunto. Palo-osastojen korjauksiin ei ole varauduttu talousarviossa ja korjausten vaatima määräraha sekä kiireellisyys selvitetään välittömästi lausunnon jälkeen.

Lausunnot toimitetaan rakennuslautakunnalle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta keskustelee tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja saattaa asiat tiedoksi rakennuslautakunnalle. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa seuraavissa kokouksissa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti teettää pelastusviranomaisen lausunnon mukaiset korjaussuunnitelmat kiinteistön käyttötaloudesta ja kunnossapidon ylläpitovuokrasta. Korjaussuunnitelmien jälkeen arvioidaan korjauskustannukset ja haetaan Terveyskeskuksen rakennekorjaukset -investointihankkeelle tarvittaessa lisämäärärahaa rakennusmääräysten mukaisille palo-osastointien korjauksille.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen saapui saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Rakennuslautakunta