Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 22.9.-14.10.2021 (2 kpl).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.