Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (23.9.2021-14.10.2021).

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 55 Mustikkatassu / Kameravalvonta, 24.09.2021
§ 56 Toimitilaturvallisuuden vähimmäisvaatimukset, 24.09.2021
§ 57 Yhtenäiskoulun turvatekniikan uusiminen, 24.09.2021
Yleinen päätös:
§ 18 Toimivallan siirtäminen vesihuoltomestarille / Hallintosääntö 1.8.2021, 12.10.2021
§ 19 Ruskahovin saunaosasto 2021 / Työaikaisen vakuuden ja vakuutuksen hyväksyminen, 12.10.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.