Tekninen lautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (1.11.-13.12.2017):

kunnossapitotyönjohtaja
Hankintapäätös:
§2 Nivelauran hankkiminen, 06.11.2017
§3 Traktorin renkaiden uusiminen / Valtra N141, 08.11.2017

tekninen johtaja
§25 Liikennemerkkien ja opasteiden hankkiminen, 08.11.2017
§26 Paikkatieto-ohjelman hankinta, ArcGIS tor Desktop Basic, 13.11.2017
§27 Nopeusnäytön hankkiminen, 13.12.2017
Yleinen päätös:
§22 Epoke-piennarmurskaimen myynti, 06.11.2017
§23 Vuokrasopimuksen raukeaminen, 16.11.2017
§24 Särkimäen kaatopaikan sulkeminen, peittorakenteet / takuuajan vakuuden palauttaminen, 20.11.2017
§25 Maanvuokrasopimus / Avamor Oy, 20.11.2017
§26 Toimivallan siirtäminen palvelupäällikölle, 22.11.2017
§27 Itäsimunantien rakentaminen / takuuajan vakuuden palauttaminen, 24.11.2017
§28 Terveysaseman peruskorjaus ja laajennus / takuuajanvakuuden palauttaminen, sprinkleriurakka, 24.11.2017

tuotantopäällikkö
Hankintapäätös:
§4 Jäähdytyskaappi koulukeittiöön, 13.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).