Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallitus 20.4.2020 § 52, Kirkonkylän koulun saneeraus ja korjaushankkeen muutokset (urakkasopimusten purkamisen korvaaminen)

Eurofins Ahma Oy

 • 19.2.2020 Särkimäen kaatopaikan velvoitetarkkailu vuonna 2019
 • 25.2.2020 Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 2019
 • 26.2.2020 Vesihuoltolaitoksen tutkimustodistukset; Mustikkatassu talousvesi, VKL lähtevä talousvesi, VKL raakavesinäyte, Luuminniemi lähtevä talousvesi, Luuminniemi raakavesinäyte
 • 18.3.2020 Jätevedenpuhdistamon tarkkailut
 • 15.4.2020 Purkuvesistön tarkkailut
 • 21.4.2020 Jätevedenpuhdistamon tarkkailut

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 25.2.-24.4.2020 (14 kpl)

Sisäilmatalo Kärki Oy, 15.11.2019:

 • Terveyskeskus / Rakennustekniset kuntotutkimukset 2013 yhteenveto
 • Terveyskeskus / Yhteenveto tutkimuksista ja korjaustoimenpiteistä

Ramboll Finland Oy

 • Tutkimusraportti 26.4.2020, urheiluhalli Kisalan yläpohjan vesivuodot

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.