Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mäntyharjun Kisa ry / Halmeniemen kuntoradan valaistuksen purkaminen

MjuDno-2020-264

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Kisa ry:n hallitus on pitänyt kokouksen 19.2.2020 ja toimittanut pöytäkirjan Mäntyharjun kunnalle.

Kokouksessa päätettiin, että Mäntyharjun kunta voi purkaa omistamansa kuntoradan valaistuksen ja siihen liittyvät rakenteet. Samalla hallitus päätti, että yhdistys tekee tarjouksen sähköliittymän lunastamisesta kunnalta 100 €:n hintaan.

Samassa kokouksessa yhdistys päätti, että urheilukenttää koskeva Mäntyharjun kunnan ja Mäntyharjun Kisa ry:n välinen vuokrasopimus puretaan. Vuokrasopimus on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 12.12.1977 § 181. Sopimus oli tehty 30 vuodeksi ja sen jälkeen viidelle vuodelle ilman eri sopimusta, jollei jompi kumpi osapuoli irtisano sopimusta. Vuokraa ei ole peritty.

Asioista oli etukäteen keskusteltu teknisen johtajan ja liikuntapaikkamestarin kanssa.

Kuntoradan sähköliittymän nykyarvo on 1135,00 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että

  1. Halmenniemen kuntoradan valaistuksen purkuvastuu sisällytetään sähköliittymän irtaimisto-omaisuuden kauppaan.
  2. Valaistuksen sähköliittymä myydään Mäntyharjun Kisa ry:lle 100 €:n hinnasta kuntoradan valaistuksen hallinta-, ylläpito- sekä purkuvastuulla.
  3. Halmeniemen urheilukentän vuokrasopimus puretaan / irtisanotaan.

Päätös

Hyväksyttiin.