Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Mäntyharjun Torinkulma Oy / asemakaavan muutos

MjuDno-2020-215

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Torinkulma Oy on toimittanut Mäntyharjun kunnalle 19.3.2020 päivätyn hakemuksen asemakaavan muutosta varten.

Hakemuksessa esitetään asemakaavamuutoksen käynnistämistä Mäntyharjun Torinkulma Oy:n omistamalla kiinteistöllä Torinkulma 507-413-7-430. Alueella on voimassa 13.12.1984 vahvistettu asemakaava, jossa kiinteistön asemakaavamerkintä on KL (liikerakennusten korttelialue), tehokkuusluku e=0,6 ja kerrosluku II.

Mäntyharjun Torinkulma Oy:n muutosesitys: "Tontti on tällä hetkellä liikerakennusten korttelialuetta (KL). Tarkoituksena on mahdollistaa tontille asuin- ja liikerakentaminen. Kerroslukua kasvatettaisiin asuinkerroksilla ja maantasolle sijoitettaisiin liiketilaa." Yleiskaavassa alueen kaavamerkintä on C (keskustatoimintojen alue), joten hanke on yleiskaavan mukainen.

Kaavamuutoksen laatijaksi Mäntyharjun Torinkulma Oy on valinnut arkkitehti SAFA Juhani Takkisen RE-Suunnittelu Oy:stä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy asemakaavan muutostyön käynnistämisen kiinteistöllä Torinkulma 507-413-7-430,
  2. hyväksyy kaavan laatijaksi RE-Suunnittelu Oy arkkitehti SAFA Juhani Takkisen, sekä
  3. päättää, että kaavatyöstä peritään taksan mukainen maksu Mäntyharjun Torinkulma Oy:ltä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mäntyharjun Torinkulma Oy