Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhalitjoiden tekemät päätöspöytäkirjat (10.2.-12.5.2020):

Kunnossapitotyönjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Yksikköhintaperusteiset maa-ainekset ja koneet 2020-2021 / Tarjouksien hyväksyminen, 02.04.2020

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Mäntyharjun kunnan ylläpidon kehittäminen, 23.03.2020
§ 3 Mäntyharjun kunnan kiinteistöjen automaatioratkaisut 2020, 23.03.2020
§ 4 Vanhan Kisalan ja yhtenäiskoulun korjaussuunnittelu, 23.03.2020
§ 5 Kuitukaapelin rakentaminen Urheiluhalli Kisalaan, 01.04.2020
§ 6 Lupapiste, yleiset alueet, 01.04.2020
§ 7 Tekojäärata / reklamaatioselvityksen oikeudellinen arviointi, 01.04.2020
§ 8 Yhtenäiskoulun liikuntasalin lisätutkimukset ja korjaussuunnittelu, 02.04.2020
§ 9 Paloaseman varavoimajärjestelmän BO-testi, 02.04.2020
§ 10 Rautatieaseman makasiinin takuuajan muutostyöt., 08.04.2020
§ 11 Kirjasto-ruokala -rakennuksen sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, 20.04.2020
§ 12 Kisala / irtokalustehankinnan tekninen määrittely sekä tarjousten kokonaistaloudellisuuden ja laadun vertailu, 20.04.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Koronavirustilanteeseen varautuminen / Etätyöt, 18.03.2020
§ 6 Koronavirustilanteeseen varautuminen / Etätyöt / Tekninen palvelualue, 23.03.2020
§ 7 Huusari Jouni / irtisanoutuminen kiinteistöpäällikön tehtävästä, 01.04.2020
§ 8 Palkanmaksun keskeyttäminen / Tekninen toimiala, ruokahuolto, 01.04.2020
§ 9 Etätöiden jatkuminen koronavirustilanteen vuoksi, 08.04.2020
§ 10 Merivirta Kirsi / palkkauspäätös / määräaikaisuuden jatkaminen, 08.04.2020
§ 11 Koronavirustilanteeseen varautuminen / sote- ja päiväkoti rakennusten päivystykset., 09.04.2020
Yleinen päätös:
§ 13 Markkinaperinteen Tuki / Tilapäisten mainosten asettaminen, 23.03.2020
§ 14 Suostumus liikennemerkkien asentamiseksi Mäntyharjun markkinoiden ajaksi, 23.03.2020
§ 15 Vannekiven pohjavedenottamon kunnostus, osa 1 / takuuajan vakuus, 23.03.2020
§ 16 Katuvaloverkoston saneeraus ja uudisrakentaminen / työaikaisen vakuuden jatkaminen, 26.03.2020
§ 17 Korvaus ajoneuvon vahingoittumisesta, 26.03.2020
§ 18 Ajoneuvon ZGT-215 siirtopäätös, 26.03.2020
§ 19 Maanvuokrasopimus / T:mi Jorma Kattainen, 01.04.2020
§ 20 MPY Oyj / telekaapeleiden ja komponenttien sijoituslupa, 15.04.2020

Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 2 Tarjouspyyntö 283970 Mäntyharjun vesitornin peruskorjaus, 06.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.