Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Suomen Hoivatilat Oyj / vuokrasopimus (Taavetintie)

MjuDno-2016-975

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on 22.6.2016 § 41 hyväksynyt Suomen Hoivatilat Oyj:n kanssa laaditun maanvuokrasopimuksen n. 3200 m2 määräalan tilasta Kukkapelto 507-413-7-49, osoitteessa Taavetintiie 4. Vuokra-ajaksi on sovittu 50 vuotta 1.7.2016 alkaen. 

Hoivatilat Oyj:ltä on saapunut 12.2.2020 päivätty seuraavanlainen kirje maanvuokrasopimuksen päättämiseksi Mäntyharjun kunnassa.

"Hoivatilat Oyj esittää Mäntyharjun kunnalle, että kunnan kanssa 22.8.2016 solmittu maanvuokrasopimus ja sen velvoitteet irtissanotaan välittömästi. Maanvuokrasopimus koskee tonttia kiinteistötunnuksella 507-413-7-49, joka sijaitsee osoitteessa Taavetintie 4, 52700 Mäntyharju."

"Tontille oli määrä rakennuttaa Hoivatilat Oyj:n/perustettavan yhtiön lukuun mielenterveyskuntoutujien palvelutalo. Rakennuttamishanketta ei voitu toteuttaa johtuen naapuruston vastustuksesta."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Hoivatilat Oyj:n maanvuokrasopimuksen irtisanomisen vuoden 2020 alusta lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hoivatilat Oyj