Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Talousarviomuutokset 2020 yhteistoimintaneuvotteluiden johdosta / tekninen lautakunta

MjuDno-2020-319

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen päätös 16.3.2020 § 39

Kunnanhallitus

 1. hyväksyy YT-neuvotteluissa saavutetun ratkaisun,
 2. oikeuttaa toimivaltaisen viranhaltijan suorittamaan tarvittavat toimenpiteet kunnahallituksen pöytäkirjan liitteenä olevan Kunnan työllistämistä edistävän toimintasuunnitelman 2020- 2021 / YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdassa 3.2 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaessa suunnitelmassa ko kohdassa esitettyjen toimenpiteiden kautta,
 3. edellyttää, että tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn huhtikuun 2020 aikana.

---

Tekninen toimiala on pitänyt 6.3.2020 palaverin yt-neuvottelujen vaatimien talousarviomuutosen käsittelynä. Palaverista on laadittu esitys teknisen toimialan esitykseksi toiminnan tehostamisesta ja säästöiksi vuosille 2020-2021. Käsittelyn pohjana ovat olleet taloushallinnon laskentatiedot eläköitymisille vuosina 2020 ja 2021. 

Vuoden 2020 säästövelvoite on 49 276 €, sisältäen rakennusvalvonnan osuuden 3048 €. Suunnitellut säästöt/muutokset tulevat seuraavasti:

 • eläköitymiset 42240 €, josta ei tule toteutumaan 16320 € ja säästövelvoite katetaan kiinteistöpäällikön säästyvistä palkkavarauksesta
 • liikuntapalveluiden rakennus- ja kunnossapitopalveluista vähennystä 10 000 €
 • kiinteistöpalveluiden hallinnosta vähennetty 10 332 € kiinteistöpäällikön työloman säästöstä
 • kiinteistötoimen / terveyskeskuksen kiinteistön asiantuntijapvalveluista on vähennetty 15 896 €.
 • Ruokahuollon henkilöstövarauksesta vähennetty 10 000 € .
 • Rakennuslautakunnan säästövelvoite on käsitelty rakennuslautakunnassa, joka lasketaan teknisen toimialan kokonaissäästövelvoitteisiin vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle edellämainitut muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.