Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Torisäännön muutokset

MjuDno-2020-294

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Torisäännössä on huomattu turhaa jäykkyyttä osin siksi, että torikauppa kokonaisuutena on muutoksessa, mutta myös koska korona-viruksen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat toritoimintaan. Juhlavuoden 425 kunniaksi osoituksena on toripaikkamaksuja kesä- ja heinäkuulta poistettu. 

Välittömiä muutostarpeita torielämän ylläpitämiseksi  ja kauppiaiden koronarajoitustarpeisiin vastaamiseksi:

 • Paikkojen 36-40 vapauttaminen vakituisesti varattaviksi kesäpaikaksi 2020.
 • Kiertävien myyntiautojen kesäajan rajoituksen purkaminen kapasiteetin puitteissa.
 • Kojujen kuljettaminen; saa olla paikallaan reunapaikalla, jos varattuna kaikki päivät

Kesäajan koronarajoitusten aiheuttamat lisätilan tarpeet:

 • Toiminnan rajoitukset; kukin toimija vastaa koronavirukseen liittyvien rajoitusmääräyksien tulkinnasta ja asiaan liittyvästä toteutuksesta. Kunta voi perustellusta hakemuksesta antaa lisäpaikkoja käyttöön koronapandemian velvoitteiden ajaksi maksutta. Perusteiden tulee noudattaa julkisia rajoitusohjeita sekä määräyksiä. Toiminnanharjoittajan omat tulkinnat sekä tarpeet lisäpaikoille on maksullista. Rajoitusten mahdollisesti poistuessa paikat palautetaan päiväpaikkakäyttöön. 
 • Sunnuntai-myynnin rajoitusten poistaminen.

Torisääntöjen muut päivitystarpeet:

 • Valmisteilla on monia kunnan toimintoja koskeva varaus- ja maksujärjestelmän hankinta, jota on tarkoitus soveltaa myös torilla. Tulevaisuudessa tähdätään joustavaan järjestelmään jossa paikkoja voi varata ja maksaa yksittäisille päiville/viikoille/kuukausille. Tämä palvelee voimakkaasti kausiluonteisten tuotteiden myyjiä, sekä myyjiä jotka eivät ole uskaltaneet tulla siinä pelossa ettei paikkaa sitten löytyisikään. Nykyinen vuokrasopimusjärjestelmä on liian kankea ja pakottaen varaamaan paikan pitkille ajoille täysin turhaan jolloin paikkaa ei saa varattua myöskään kukaan muu.  Samassa luovutaan myös käteisen rahan käsittelystä, erillisestä toripaikkalaskutuksesta, kuittivihkojen teettämisestä ja arkistoinnista  ja jonkin verran myös valvonnasta, vapauttaen ehtyvää resurssia toisiin tehtäviin. Valvontaa tehtäisiin pistokoeluontoisesti. Varausjärjestelmähankinnan valmistumisen myötä on torisääntö uusittava kokonaisuudessaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.
 • Sähköistyksen uusimisen yhteydessä toteutettavaksi tarkoitettu kauppiaiden WC-tilan remontti jäi kustannusten vuoksi toteuttamatta. Kauppiaiden sosiaalitilojen remontissa voisi sähkölukituksen uusinnalla varausjärjestelmän kautta saada wc:n myös yksittäisvaraajille käyttöön. Tällä voitaisiin ratkaista nykytilanteen ongelmia avainten ja niiden saatavuuden sekä tilojen väärinkäytön suhteen. Myös yleisö-WC kolikkomaksuineen on aiheuttanut hankaluuksia, jotka olisivat ratkaistavissa sähkölukoin. Lukitusmuutoksissa hyödynnettäisiin samaa tekniikkaa kuin Kisala urheiluhallin ulkokuoressa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

 1. Päättää, että välittömät torisääntöjen muutokset päivitetään voimassaolevaan torisääntöön
 2. Torisääntöjen muut päivitystarpeet huomioidaan myöhemmin sovittavana ajankohtana, josta tehdään eri esitys.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.