Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vesitornin saneeraus / urakkatarjousten käsittely

MjuDno-2019-418

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on hyväksynyt vesitornin peruskorjauksen kuntokartoituksen pohjalta laaditun suunnitelman. Talousarviossa on Mäntyharjun kunnan valtuusto myöntänyt 500 000 €:n määrärahan peruskorjauksen suorittamiseksi v. 2020 aikana.

Cloudia tarjouspalvelun kautta 19.02.2020 on pyydetty Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava osallistumispyyntö/tarjous n:o 283970 Mäntyharjun vesitorni peruskorjaus. Määräaika tarjouksien jättämiseen oli 16.03.2020 klo 15:00. Määräaikana saapui kaksi tarjousta.

Tarjouksista Skanska Infra Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen, mutta ylitti määrärahavarauksen. Selonottopalaveri pidettiin 25.3.2020 Silta 10 Oy:n ja Skanska Infra Oy:n sekä pääsuunnittelijan kanssa. Selonottopalaverin pohjalta päädyttiin kilpailuttamaan vesitornin peruskorjauksen urakka uudelleen.

Cloudia tarjouspalvelun kautta 07.04.2020 on pyydetty valintakriteereitä muuttaen Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava osallistumispyyntö/tarjous n:o 294230 Mäntyharjun vesitorni peruskorjaus urakka-asiakirjoissa mainitussa laajuudessa. Määräaika tarjousten jättämiseen oli 06.05.2020 klo 12:00.

Määräaikana saapui kolme tarjousta (ilmoitetut hinnat alv 0 %).

Silta 10 Oy                392 874 €
Jouko Ahtiainen Ky   645 100 €
Skanska Infra Oy      528 800 €

Tarjouspyynnön mukainen tarjous Skanska Infra Oy 528 800 €. 

Tarjous ylittää varatun määrärahan 28 800 €.

Kilpailutuksessa halvimman tarjouksen tehneen Silta 10 Oy:n tarjous on hinnaltaan n. 25% halvempi kuin seuraavaksi halvin tarjous sekä n.19 % halvempi kuin suunnittelijan laatima kustannusarvio 485 000 €. Tarjouspyynnössä on vaatimuksena referenssit tarjouksen tehneellä yrityksellä vesitornin rakentamisesta tai peruskorjauksen suorittamisesta, tai vastaavien betonirakenteiden ja kattorakenteiden rakentamisesta vähintään kaksi loppuun saatettua rakennusprojektia viimeisen 8 vuoden aikana. Sekä vastaavalla työnjohtajalla referenssi vesitornin rakentamisesta tai peruskorjaamisesta.

Silta 10 Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen referenssien osalta.
Jouko Ahtiainen Ky:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen referenssien osalta.

Hankkeen työmaan valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät on kilpailutettu tarjouspalvelu Cloudiassa 19.02.2020. Tarjouksen vastaanottamisen määräaikaan 24.03.2020 klo 12:00.

Määräaikana saatiin neljä tarjousta (ilmoitetut hinnat alv 0 %).

Brado Oy                                          24 000 €
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy      25 495 €
Suomen Controlteam Oy                 25 500 €
Ramboll CM Oy                               29 700 €

Brado Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouspyynnössä pyydetty nimeämään kaksi pätevää henkilöä urakanvalvojaksi. Tarjouksessa nimetty yksi henkilö.

Vesihuoltomestari esittää urakan valvojaksi tarjouspyynnön laajuudessa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:tä tarjouksen mukaiseen hintaan 25 495 €. Edellyttää hankkeen toteutumisen.

Kunnanhallituksen 28.8.2017 § 154 hyväksymän hankintaohjeen / hankintarajojen mukaan investointiosan hankintapäätös tehdään ko. toimialan lautakunnassa kun määrärahavaraus on riittävä ja hankinnan arvo on 100 000 - 500 000 €.

Hankintarajaohjeen mukaan investointiosassa hankintapäätös tehdään kunnanvaltuustossa kun hankinnan arvo ylittää 500 000 €.

Vesitornin korjaushanke ylittää sekä määrärahavarauksen että lautakunnalle sallitun 500 000 €:n ylärajan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

  1. määrärahan muutosta 110 000 € (lisäys)
  2. hyväksyttäväksi vesitornin peruskorjauksen urakan suorittajaksi tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa ja aikataulu 1 ajankohtana Skanska Infra Oy:tä tarjouksessa annetun 528 800 €:n (alv 0 %) hintaan. Edellyttää hankkeen toteutumisen.
  3. hyväksyttäväksi urakan valvojaksi tarjouspyynnön laajuudessa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan 25 495 € . Edellyttää hankkeen toteutumisen.

Päätös

Hyväksyttiin.