Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Lopperi ja Kari Mouhu.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Lopperi ja Kari Mouhu.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)