Tekninen lautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

KV 16.4.2018 § 22 Talousarvion investointiosan muutos (paloasema)

KH 7.5.2018 § 70 Kuntalaisaloite / Pekkolanlammen kunnostaminen

Aluehallintovirasto,​ Työsuojelun vastuualue,​ Tarkastuskertomus 20.4.2018,​ Työsuojelutarkastus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Eurofins Ahma Oy:

  • Talousvesitutkimukset 12.4.2018;​ Luuminniemi lähtevä,​ VKL lähtevä,​ Mustikkatassu,​ Toivolan koulu
  • Jätevesitutkimus 23.4.2018

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapääatöksiä 23.4. -​ 8.5.2018 (10 kpl)

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.