Tekninen lautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Talousarvion 2018 investointiosan ja käyttötalousosan muutokset

MjuDno-2018-312

Valmistelija

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousrvio 2018:

Teknisen lautakunnan alaisten investointien osalta on ilmennyt tarve muuttaa vuoden 2018 määrahoja toteutettavien hankkeiden kesken. Muutos voidaan tehdä lautakunnan päätöksellä silloin, kun poistopohja ei muutu.

Tenniskentät:

Teköjääratahankkeeseen sisältyi alustavasti myös tenniskenttien siirto. Tekojääradan ja tenniksenttien paikkojen varmistumisen myötä on voitu määritellä tenniskenttien todelliset kustannukset yhteensä n. 120.000 euroa alv 0%. Tenniskentät sijoittuvat Kyttäläntien ja Kolkkalantien kulmaukseen kortteliin 132 YU. Hanke voidaan aloitttaa tekojääradan investointiin varatulla  määrärahalla 20.000 euroa, siirto sisältyy tekojääradan hankesuunnitelmaan. Hankkeelle haetaan määräraha 120.000 euroa alv 0%. Jos tekojääradalle saadaan haettu valtionavustus, lisämääräran käyttötarve pienee kokonaisuudessa n. 50.000 euroa.

Keskuskeittiö / Ruokala

Keskuskeittiön osalta on toteutusvaihtoehtojen selvitys käynnissä. Hankkeen suunnittelu voidaan aloittaa käynnissä olevien selvitysten jälkeen, kun on päätetty toteuttamismalli ja hankkeen laajuus.Tänä vuonna rakennusinvestointia ei keretä aloittamaan. Tältä investointikohdalta voidaan siirtää määrärahoja rakennushankkeisiin.

Yhtenäiskoulu:

Yhtenäiskoululta on poistettu linoleum-pintaiset ilmoitustaulut. Vuoden 2018 investointisuunnitelmasta jäi epähuomiossa uudet ilmoitustaulut pois. Ilmoitustaulut ovat asennettu aikanaan osana yhtenäiskoulun investointihanketta. Uudet taulut esitetään asennettavaksi investointihankkeena, niiden kustannusarvio on n. 30.000 euroa alv 0%, rahat siirretään Keskuskeittiö / Ruokala momentilta.

Yhtenäsikoulun piha-alueelle esitetään yleisen turvallisuuden parantamiseksi tehtäväksi muutostöitä mm. jättöalueen ja paikoitusalueen parantamiseksi. Kustannusarvio on n, 40.000 euroa alv 0%. Tälle hankkeelle esitetään uutta määrärahaa.

Tori:

Torille esitettään tehtäväksi ylälaidan muurin korjaus- ja muutostöitä. Muutostyöt mahdollistavat esiintymislavan paremman sijoitttamisen torille. Kustannusarvio n. 30.000 euroa. Tälle hankkeelle esitetään uutta määrärahaa.

Sinex-halli:

Hallin ilmastointiin, valaistukseen ja sosiaalitiloihin on tarpeen tehdä elinkeinotoiminnan tarpeiden mukaisia muutos- ja korjaustöitä kesällä 2018.

Asemarakennus:

Asemarakennuksen sisäpuolisten korjaustöiden suunnittelun käynnistäminen syksyllä 2018, sekä tarpeellisten muutostöiden aloittaminen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti.

Talousarvion 2018 käyttötalousosaan on lisättävä Kompan purkamiseen tarvittava määräraha.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

1. päättää muuttaa 2018 investointiosaa

 • Keskuskeittiö / ruokala  + 30.000 €
 • Yhtenäiskoulun ilmoitustaulut -30.000 €

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle uusia investointikohteita vuodelle 2018

 • Tenniskentät -120.000 €
 • Tori -30.000 €
 • Yhtenäiskoulun pihat -40.000 €

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta

1. päättää muuttaa 2018 investointiosaa

 • Keskuskeittiö / ruokala  + 130.000 €
 • Yhtenäiskoulun ilmoitustaulut -30.000 €
 • Sinex-halli  - 50.000 €
 • Asemarakennus  - 50.000 €

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle uusia investointikohteita vuodelle 2018

 • Tenniskentät -120.000 €
 • Tori -30.000 €
 • Yhtenäiskoulun pihat -40.000 €
 • Sinex-halli  -50.000 €

3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle käyttötalousosaan 50.000 €:n muutosta (lisäys) Kompan kiinteistön purkamiskustannuksia varten.

Päätös

Hyväksyttiin teknisen johtajan muutettu päätösehdotus.

Tiedoksi

Taloushallinto