Tekninen lautakunta, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat

MjuDno-2018-19

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Ahma ympäristö Oy / talousvesitutkimukset 22.11.2017:

  • Luuminniemi, lähtevä 
  • Vedenkäsittelylaitos, lähtevä
  • Mustikkatassu

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 7.12.2017 / Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2018

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 13.12.2017 - 16.1.2018 (24 kpl)

Etelä-Savon pelastuslaitos:

  • Valvontasuunnitelma 2018
  • Palvelutasopäätös 2014-2017, voimassaoloaikaa jatkettu vuosille 2018-2019

Takuutarkastuspöytäkirja 16.1.2018 / Eläinlääkäritalon ja Kalliorinne-kiinteistön kaukolämpö-, vesijohto- ja sähköliittymien rakentaminen  

Kisalan alueen ohjausryhmän muistio 16.1.2018

Yhteenveto suoritetuista kuntotutkimuksista 6/2015 - 1/2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari oli kokouksessa läsnä selvittämässä tehtyjä kuntotutkimuksia.