Tekninen lautakunta, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Suur-Savon Sähkö Oy:n anomus / Jätevesimaksun kohtuullistaminen

MjuDno-2018-62

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on 12.1.2018  lähettänyt anomuksen jätevesimaksun kohtuullistamiseksi kaukolämpölinjan lisäveden osalta. Kirjeen mukaan kaukolämpöverkostossa on vuoto, johon kunta on v. 2015 maksanut hyvitystä. Lukuisista yrityksista huolimatta Suur-Savon Sähkö Oy ei ole saanut korjattua vuotoja kokonaan. 1.1.-31.12.2017 välisenä aikana verkostoon on lisätty 420 m3 , joka ei ole mennyt jätevetenä viemäriin.

Vesi- ja viemärilaitteiston pitää olla sellaisessa kunnossa, etteivät ne aiheuta vesihuoltolaitoksen toimintaan haittaa. Jätevesimaksua peritään kiinteistössä sijaitsevan talousvedenmittauksen mukaisesti.

Vesihuoltomestari esittää, että vuoden 2017 jäteveden laskutuksessa kohtuullistetaan 315 mjäteveden vuotoveden osalta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Suur-Savon Sähkö Oy:lle hyvitetään laskutuksessa 315 m3 jäteveden osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.