Tekninen lautakunta, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Talousarvion 2018 täytäntöönpano / tekninen lautakunta

MjuDno-2018-73

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt Mäntyharjun kunnan vuoden 2018 talousarvion 11.12.2017 §102.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.1.2018 § 3 antanut talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeen.

Talousarvion rakenne selviää talousarviokirjassa. Talousarvion sitovuustaso on lautakuntataso. Nettobudjetoidulle yksikölle asetettu nettotulos on sitova. Asetettujen tavoitteiden seuranta tulee toteutua kolmannesvuosiraporteissa.

Talousarvion lautakuntatason menovarausta ei saa ylittää. Mikäli lautakuntatason talousarvio ei pidä, tulee lautakunnan hakea lisämäärärahaa viimeistään kolmannesvuosiraportin yhteydessä.

Investointien osalta sitovuustaso on hanketaso. Hankkeiden välillä lautakunta voi tehdä vähäisiä (max 5 % hankkeelle varatusta määrärahasta laskettuna) määrärahakohdennuksia siten, että investointien poistoajat eivät saa muuttua. Mikäli hyväksytyssä talousarviossa investointivaraukseen on edellytetty tuloja on ko. tulon saanti edellytys investoinnin toteuttamiselle.

Hallintosäännön mukaisesti toimialajohtaja hyväksyy laskut sekä päättää toimialansa laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät sekä näille sijaiset.

Hankinnoissa noudatetaan hyväksytyn hankintaohjeen määräyksiä.

Talouden toteutumista seurataan kuukausittain tehtävillä raporteilla.

Virkojen ja toimien täyttäminen perustuu talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Mikäli henkilöstösuunnitelmasta on tarve poiketa, on asia vietävä henkilöstöjaoston käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2018 talousarvio toimii sekä kayttötalouden että investointien käyttösuunnitelmana.

Päätös

Hyväksyttiin.