Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymenlaakson Jäte Oy, vuosiraportti 2020

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 13.2.-17.3.2021 (8 kpl)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.