Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kiinteistöjen liittyminen kunnan vesihuoltolaitokseen

MjuDno-2021-250

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistöjen omistajat 507-429-1-159 ja 507-413-10-290 ovat tiedustelleet vesihuoltolaitokselta mahdollisuutta kiinteistöjen liittämiseksi Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkoston osaksi.

Vesihuoltolaitoksen lähin mahdollinen vesi- ja viemäriverkoston osa liittymiseen on Sakunpolku 8 kohdalla.

Hakijat ovat lupautuneet kustantamaan itse keskenään sopimansa kustannuksenjaon mukaisesti kiinteistöille rakennettavat putket ja oheiset työt huomioiden, sekä myös tarvittavat luvat maanomistajilta ja vesistöön asennettaville putkille.

Kiinteistö 507-429-1-159 liittyisi talousvesiverkostoon ja kiinteistö 507-413-10-290 talousvesi- sekä viemäriverkostoon. Kiinteistöt eivät ole vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella.

Maasto on haasteellinen rakentaa korkeuseron ja kallioiden vuoksi. Putkistolle on alustavasti kartalla linjattu mahdollinen reitti ko. kiinteistöille.

Hallintosännön § 22 mukaisesti tekninen lautakunta päättää kohdan 6 nojalla vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimukset niissä tapauksissa, joissa maksu määrätään poikkeuksellisin perustein tai kyseessä on harkinta siitä, sallitaanko kiinteistön liittyä laitokseen.

Vesihuoltomestari esittää, että tekninen lautakunta antaa luvan kiinteistölle 507-429-1-159 liittyä vesihuoltolaitoksen talousvesiverkostoon ja kiinteistölle 507-413-10-290 liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon omakustanteisesti ja tarvittavat luvat hakien. Liittymissä noudatetaan vesihuoltolaitoksen liittymiseen liittyviä sääntöjä sekä liittymistaksoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Antaa luvan kiinteistölle 507-429-1-159 liittyä vesihuoltolaitoksen talousvesiverkostoon ja kiinteistölle 507-413-10-290 liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon omakustanteisesti ja tarvittavat luvat hakien.
  2. Liittymissä noudatetaan vesihuoltolaitoksen liittymiseen liittyviä sääntöjä sekä liittymistaksoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, vesihuoltomestari