Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Linkkumyllyn ranta-asemakaava

MjuDno-2021-168

Valmistelija

  • Sirpa Ahonen, Kiinteistökehityspäällikkö, sirpa.ahonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Maanomistajalla on oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-asemakaava on aina maanomistajan kaava, jossa maanomistajalle tulee kaikki suunnittelukustannukset.

Linkkumyllyn maanomistaja  on toimittanut sähköpostiviestillä 15.2.2021 kaava-aloitteen. Kaava-aloitteessa toivotaan kaavamuutosta ranta-asemakaavan laatimiseksi osoitteessa Mouhuntie 647/Linkkumylly.

Hakemuksessa esitetään Mäntyharjun kunnan tekniselle lautakunnalle ranta-asemakaavan käynnistämistä tiloilla: 507-422-1-214, 507-422-3-0, 507-422-4-0 ja 507-422-7-0 Mäntyharjun Outisen kylässä rajoittuen Sarkaveden ja Pajulammen rantaan rantaosayleiskaava-alueella.

Maaomistaja on hakemuksessaan perustellut kaavamuutoksen käynnistämistä seuraavasti: 

Tavoitteena on laatia alueelle ranta-asemakaava voimassa olevan Mäntyharjun länsiosan rantaosayleiskaavan ohjaamana. Rakennuslupien myöntämisen edellytyksenä on ranta-asemakaavan laatiminen.

Maanomistaja esittää ranta-asemakaavan laatijaksi Miljöösuunnittelu Henna Koskista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Hyväksyy Mäntyharjun Outisen kylässä ranta-asemakaavan muutostyön käynnistämisen tiloilla: 507-422-1-214, 507-422-3-0, 507-422-4-0 ja 507-422-7-0.
  2. Hyväksyy kaavanlaatijaksi Miljöösuunnittelu Henna Koskisen.
  3. Asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 14 vuorokauden ajaksi.
  4. Päättää, että ranta-asemakaavan laadinnan käsittelystä peritään Mäntyharjun kunnan Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksan perusmaksu 1.4.2018 4 §:n mukaisesti: maksu kaavan käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä sekä kaava-asiakirjojen viemisestä kunnan karttapalveluun sekä lisäksi peritään 6 §:n mukaiset kuulutus- ja kuulemiskustannukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

maanomistaja, kaavanlaatija, kiinteistökehityspäällikkö, paikkatietokäsittelijä