Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 M-Realestates Oy Ltd / vesi- ja jätevesilaskun käsitteleminen

MjuDno-2020-868

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

M-Realestates Oy Ltd on pyytänyt huojennusta laskuun no. 69010 (22.8.2017-13.12.2018) summaltaan 5558,73€, lasku on ollut perinnässä.

Kiinteistössä on ollut vuosien saatossa paljon vesivuotoja, niitä on ollut rakennuksissa, sekä kiinteistön ulkopuolisilla alueilla.

Vesihuoltolaitoksen henkilöstö on käynyt monesti paikantamassa vuotoja sekä etsimässä kiinteistön ylläpitäjiä saadakseen vuodot hallintaan.

Kiinteistön vesilaskuista on pidetty useita neuvotteluita vuosien saatossa useiden viranhaltijoiden, sekä asiakkaan paikalle pyytämien henkilöiden toimesta. Vesihuoltolaitoksen henkilöstön toimesta on voitu osoittaa, että vesivuotoja on ollut sellaisissa paikoissa osin ettei ole muodostunut viemärivettä.

Vesilaskutuksen perustana on kiinteistöissä olevat vesihuoltolaitoksen vesimittarit. Vesimittarin vesilukeman perusteella muodostuu vesi- ja jätevesilasku.

Kunnan hallintosäännön § 22 mukaan tekninen lautakunta hyväksyy kohdan 7 nojalla kulutusmaksun määräämisen vesihuoltolaissa tarkoitettujen yleisten toimitusehtojen kohdassa 6.4 tarkoitetuissa tapauksissa sekä muiden laitoksen toiminnassa vastaavasti todetuissa huolto-ja mittavirhetapauksissa.

Vesihuoltomestari esittää, että tekninen lautakunta hyväksyy sovittelumenettelyssä yhteisesti todetun jäteveden osuuden mikä ei ole mennyt vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, vaan on vuotanut maastoon. Huojennus laskuun nro 69010 (kokonaissumma 5558,73 €)  on 2235,93 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy laskuun 69010 tehtäväksi 2235,93 €:n hyvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

M-Realestates Oy Ltd, vesihuoltomestari