Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (12.2.-17.3.2021):

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Maankäytön suunnittelupalvelut., 16.02.2021
§ 8 Terveyskeskuksen rakennusautomaation ja ilmanvaihdon suunnittelu, toteutusvaiheen valvonta ja osarakennuttaminen, 18.02.2021
§ 9 Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus / suunnitelmat ja korjaustöiden 2021 valvontatehtävät, 19.02.2021
§ 10 Ruskahovin saunaosaston peruskorjauksen osarakennuttaminen ja valvonta, 22.02.2021
§ 11 Ruskahovin saunaosaston peruskorjaus / arkkitehtisuunnittelu, 22.02.2021
§ 12 Kalliorinteen ATK-verkko ja valaistusmuutokset, 22.02.2021
§ 13 Terveyskeskuksen rakenteelliset sisäilmakorjaukset, 22.02.2021
§ 14 Mäntyharjun rakennusautomaatio / käsikirjan välittömät korjaustoimenpiteet RAU-järjestelmään, 23.02.2021
§ 15 Yhtenäiskoulun liikuntasali / rakennuksen peruskorjauksen osarakennuttaminen ja valvonta, 23.02.2021

Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 1 Kompressorilohko / tarjouksen hyväksyminen, 18.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.