Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

MjuDno-2019-486

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja antaa lautakunnalle suullisen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.