Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Yleiskaavamuutos tilalla Niemenranta

MjuDno-2021-217

Valmistelija

  • Sirpa Ahonen, Kiinteistökehityspäällikkö, sirpa.ahonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Arvo ja Leo Kuhanen ovat toimittaneet Mäntyharjun kuntaan 5.3.2021 päivätyn kaavamuutoshakemuksen ja siihen liittyvän liitekartan.

Hakemuksessa esitetään Mäntyharjun kunnan tekniselle lautakunnalle yleiskaavamuutoksen käynnistämistä tilalla 507-423-1-232 Niemenranta, Mäntyharjun Pyhäveden rantaosayleiskaava-alueella.

Maaomistajat ovat hakemuksessaan perustelleet kaavamuutoksen käynnistämistä seuraavasti:

Tyrynniemen osalta matkailutoimintoja ollaan supistamassa ja Tyrynniemen alue tulee jatkossa siirtymään tavanomaisempaan loma-/vakituiseen asumiseen. Yleiskaavassa alueelle olisi tarkoitus osoittaa vain rantarakennusoikeus 4 kpl. Siitä syystä tilan nykyinen yleiskaavamerkintä (RM) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan alueen käyttötarkoitusta. Samanaikaisesti tavoitteena on kumota alueen voimassa oleva ranta-asemakaava.

Yleiskaavamuutos on MRL 36 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia yleiskaavan laatimisesta. Tällä hetkellä ei ole kunnassa vireillä Pyhäveden alueen yleiskaavaan yleistä muutoskierrosta, eikä tarpeita yleiselle muutoskierrokselle lähiaikoina ole, joten yleiskaavamuutoksen teettäminen etenee yksittäisenä muutoksena maanomistajan kustannuksella. Ranta-asemakaavan laatimisesta voi huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti maanomistaja itse.

Maanomistajat ovat esittäneet yleiskaavamuutoksen laatijaksi Karttaako Oy:n/ DI Jarmo Mäkelää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Hyväksyy Pyhäveden rantaosayleiskaavan muutostyön käynnistämisen tilalla Niemenranta 507-423-1-232,
  2. Hyväksyy kaavanlaatijaksi Karttaako Oy/ Jarmo Mäkelän ja
  3. Päättää, että yleiskaavan käsittelystä peritään kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksan 1.4.2018 3 §:n mukainen maksu.

Päätös

Hyväksyttiin.