Tekninen lautakunta, kokous 23.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:

  • Ahma ympäristö Oy 20.4.2017 / Vesihuoltolaitoksen tarkkailutulokset; Tuustaipale, VKL lähtevä, asiakkaan hanasta, Mustikkatassu, Luuminniemi lähtevä
  • Ahma ympäristö Oy 15.5.2017 / Jätevesitutkimus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.