Tekninen lautakunta, kokous 23.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vesihuoltolaitos / kylmävesimittarit

MjuDno-2017-431

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksella on käytössä n. 1160 kpl toiminnaltaan mekaanisia kylmävesimittaria mittaamassa asiakkaiden vedenkulutusta. Mittaustuloksen pohjalta muodostuu käyttömaksu talousvedelle sekä jätevedelle. Laskutus perustuu kolmeen arviolaskuun ja yhteen tasauslaskuun (lukema) sekä perusmaksuun mittarin kokoluokan mukaisesti. Asiakas on voinut ilmoittaa mittarilukeman myös WEB -palvelun kautta ja seurata sieltä kulutuslukemia.

Mittauksen sekä laskutuksen yksinkertaistamiseksi ja palvelun parantamiseksi, sekä resurssien säästämiseksi vesihuoltomestari on esittänyt, että Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitos siirtyisi mittareiden luennan osalta etäluettaviin ultraäänitekniikkaan perustuviin kylmävesimittareihin. Mittaustarkkuus on ultraäänitekniikkaan perustuvalla mittarilla tarkempi kuin mekaanisesti toimivien vesimittareiden johtuen mittarin nopeampaan reaktioon vedenliikkeelle (mittaa pienempiä vedenvirtauksia). Asiakkailla on mahdollisuus omalla kustannuksellaan hankkia kotipäätelaite mistä he voivat seurata vedenkulutustaan sekä saada hälytykset vesivuotojen osalta. WEB-palvelu säilyy asiakkaan omana kulutustiedon seurantapalveluna.  Mittarit vaihdettaisiin ajanjaksolla 2017-2020. Ko. mittarien vaihto huomioidaan tulevissa talousarviossa määrärahan tarkasteluna. Kuluvan talousarviovuoden menokohtaan ei esitetä lisäystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 

  1. Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitos siirtyy etäluettaviin ultraäänitekniikkaan perustuviin kylmävesimittareihin,
  2. vuoden 2017 hankintojen osalta talousarviomäärärahaan ei esitetä lisäystä ja 
  3. vuosien 2018-2020 osalta hankintoihin varaudutaan talousarviomäärärärahan varaamisella.

Päätös

Hyväksyttiin.