Tekninen lautakunta, kokous 23.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

tekninen johtaja
§8 Rakennusvalvonnan arkistomateriaalin luovutuksen ohjeistus, 12.05.2017 Yleinen päätös
§16 TK:n vuodeosaston henkilöstön tilojen jäähdytys / tarjouksen hyväksyminen, 20.04.2017 Hankintapäätös
§17 Mäntyharjun katuvalaistuksen uusiminen / tarjouksen hyväksyminen, 12.05.2017 Hankintapäätös

vesihuoltomestari
§2 Talousvesisäiliön tarkastus / tarjouksen hyväksyminen, 02.05.2017 Hankintapäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.