Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asakirjat:

Taloudenseurantaraportit,​ tammi-​maaliskuu 2018 (oheismateriaalina)

KH 12.3.2018 § 40 Kisalan peruskorjaus ja laajennus

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä 21.3. -​ 18.4.2018 (10 kpl)

Eurofins Ahma Oy:

26.2.2018 Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 2017,​ osa I Kuormitustarkkailu
20.3.2018 Jätevedenpuhdistamon kuormitus-​ ja vesistötarkkailuohjelma 2018 -​
28.3.2018 Jätevesitutkimus,​ testausseloste
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.