Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kisalan peruskorjaus ja laajennus

MjuDno-2018-284

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kisalan peruskorjaushankeen toteutustapa ja laajuus on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 12.3.2018 ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

"Ohjausryhmä esittää 8.3.2018 pitämässään kokouksessa yksimielisesti vaihtoehtoa, jossa nykyiseen halliin tehdään kevyempi peruskorjaus ja laajennusosaan sijoitetaan uusi palloiluhalli oheistiloineen sekä tehdään varaus suunnitteluvaiheessa allasosaston rakentamisesta myöhemmin hallien väliseen tilaan".

Hanke on edennyt suunnittelun osalta tarjouspyyntövaiheeseen. Hankeen yleisaikatalun mukaan suunnittelu etenee siten, että hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan.

Kisalan alueelle on laadittu yleissuunnitelma Suunnittelu Kärki Oy:n toimesta. Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. varaukset ulkotekojääradalle ja myöhemmin jäähallille, Kisalan laajennukselle  sekä  tenniskentän siirrolle.

Liitteenä suunnitteluohjelma ja Kisalan alueen yleissuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee tiedoksi Kisalan peruskorjauksen suunnitteluohjelman ja 
  2. hyväksyy Kisalan alueen yleissuunnitelman.

 

Päätös

Hyväksyttiin.