Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Maanvuokrasopimus / T:mi Jorma Kattainen

MjuDno-2018-271

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan ja T:mi Jorma Kattaisen välillä on 10.9.2014 allekirjoitettu maanvuokrasopimus tilasta Kiepinperä 507-429-3-207, kooltaan n. 1250 m2:n. Vuokrasopimus oli määräaikainen 1.5.2014-30.4.2017.

Maanvuokrasopimukselle on neuvoteltu jatko siten, että vuokra-aika on toistaiseksi voimassaoleva alkaen 1.5.2017. Sopimuksen irtisanomisaika on uudessa sopimuksessa kolme kuukautta entisen kuuden kuukauden sijaan. Muutoin sopimuksen ehdot ovat ennallaan.

Kunnanhallituksen päätöksen 6.11.2017 § 204 mukaisesti tekninen johtaja hyväksyy maanvuokrasopimukset silloin kun vuokrausaika on maksimissaan viisi vuotta ja tekninen lautakunta hyväksyy yli viiden vuoden ajalle tehtävät maanvuokrasopimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Mäntyharjun kunnan ja T:mi Jorma Kattaisen kesken tehdyn maanvuokrasopimuksen tilasta Kiepinperä 507-429-3-207, kooltaan n. 1250 m2 liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

T:mi Jorma Kattainen