Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Paloaseman rakentaminen

MjuDno-2018-167

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Paloaseman rakentaminen on Mäntyharjun kunnan investointiohjelman mukainen hanke. Hankkeelle on varattu vuosille 2018-2019 määräraha 3.200.000 euroa leasingrahoitteisena.

Paloasema on suunniteltu nk. puhtaana asemana pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Aseman yhteyteen on varattu tilat myös ensihoidolle. Hankkeen koko on n. 1200 kem2. Paloasema varustetaan varavoimalla.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, joka sisältää myös teknisen suunnittelun. Hankkeen rakentamispäätös tehdään 26.5.2018 kunnanvaltuustossa.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta vahvistaa ja hyväksyy rakennushankkeiden pääpiirustukset.

Liitteenä pääpiirustukset (14 kpl).

Liitteenä Rakennustapaselostus, LVIS-rakennustapaselostus, tarjouspyyntö ja KVR-urakkaohjelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakuntaa

  1. vahvistaa ja hyväksyy Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy:n laatimat Mäntyharjun paloaseman pääpiirustukset, sekä
  2. merkitsee tiedoksi KVR-urakkakilpailutuksen asiakirjat.

 

Päätös

Hyväksyttiin.