Tekninen lautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Katuvalaistusverkon saneeraus 2019-2020, vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys 14.7.2020

Eurofins Ahma Oy:

  • Talousvesien analysointi 21.7.2020: vkl, Luuminniemi, Mustikkatassu
  • Jätevedenpuhdistamon tarkkailu, heinäkuu 2020

 

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 2.7.-20.8.2020 (18 kpl)

Savo-Karjalan vesi- ja ympäristosuunnittelu Oy 12.2.2020 / Mäntyharjuntie-Ristiinantie, risteysalueen vesihuoltosuunnitelma 

KEHA-keskus, päätös 17.8.2020  ESAELY/949/2018 / Avustus vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisesta (5408,16 €)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.