Tekninen lautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Järvi-Saimaan Palvelut Oy toiminnan esittely

MjuDno-2020-543

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen toimi on käynnistänyt organisaatiomuutokset päällikkötoimien osalta teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen sekä -valtuuston hyväksynnän mukaisesti. Organisaation toimien lakkaaminen ja uusien nimikkeet sekä palkkaus on käsitelty henkilöstöosastolla. Teknisen toimen organisaatiomuutos tulee koskemaan myös toiminnan tarkastelua koko palvelutoimintaa kohtaan. Palvelutoiminta toteutetaan nykyisellään pääosin oman henkilöstön voimin ja osittain ulkoistetun palvelutuotannon toimesta. Organisaatiomuutokseen sisältyy kustannustietoisuuden parantaminen ja toiminnan ohjauksen kehittäminen.

Järvi-Saimaan palvelut Oy on esitellyt organisaation toimintaa Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanjohtajille sekä teknisille johtajille yhteisessä tapaamisessa 14.8.2020 Mäntyharjulla. Tekninen johtaja on pyytänyt vastaavaa organisaation tuottamien palveluiden esittelyä ja organisaation toimintaperiaatteiden esittelyä tekniselle lautakunnalle.

Esittelyn jälkeen ja Järvi-Saimaan palvelut Oy poistuttua tekninen johtaja käy teknisen lautakunnan jäsenten kanssa keskustelua organisaation kehittämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Teknisen lautakunta keskustelee organisaation palvelutuotannon kehittämiseen liittyvistä asioista ja tavoitteista.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että asian valmistelua jatketaan.

Järvi-Saimaan palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jyri Eskelinen oli kokouksessa esittelemässä yrityksen toimintaa.