Tekninen lautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kirkonkylän alueen kiinteistökehitystyön lähtötietojen läpikäyminen

MjuDno-2020-542

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Asemakaavoituksen saneerausohjelmassa 2016-2020 ja kaavoituskatsauksessa 2019-2020 on viitattu Kirkonkylän asemakaavan tarkasteluun alustavasti 2021. Tekninen toimi on Kirkonkylän alueella tapahtuneiden tilankäytön muutosten vuoksi valmistelemassa kiinteistökehitysprojektia, jossa huomioidaan myös kaavoitukselliset tarpeet. 

Kirkonkylän alueella on useita eri aikaan vahvistettuja asemakaava-alueita. 

23.1.1989 Siirlahti-Tervaniemen rakennuskaavan muutos ja laajennus
30.6.1988 Kirkonkylän rakennuskaavan muutos ja laajennus
5.11.1993 Kirkonseudun rakennuskaava
7.12.1998 Mäntyharjun tien rakennuskaavan muutos ja laajennus.

Nykyisin voimassa olevissa asemakaavoissa ei ole huomioitu riittävällä tarkkuudella rakennusten ja alueiden suojeluarvoja.

Kirkonkylän koulu sijaitsee 7.12.1998 vahvistetulla asemakaava-alueella yleisten alueiden korttelialueella. 
Kirkonkylän koulu on lakkautettu kevätlukukauden 2020 päätteeksi. Kirkonkylän koulu kiinteistöllä sijaitsee yleisinä alueina leikkipuisto ja urheilukenttä. Tekninen toimi on pyytänyt sivistystoimelta selvitystä kuntalaisten palvelutasosta liittyen yleisiin alueisiin tulevaisuudessa sekä myös tulevana talousarvio kaudella.

Kirkonkylän alueen palveluja, asumista sekä matkailun kehittymissuunnitelmaa tulee tarkastella kokonaisuutena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta keskustelee kiinteistökehitysprojektin sisällöstä ja aikataulusta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti viedä Kirkonkylän alueen kiinteistökehitysprojektia suunnitelmallisesti eteenpäin.

DI Jarmo Mäkelä Karttaako Oy:stä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.