Tekninen lautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat  (1.7.-20.8.2020):

Tekninen johtaja
Yleinen päätös:
§ 32 Asematien nopeusrajoitusmerkit, 03.07.2020
§ 33 Kunnan suostumus nopeusrajoitusmerkin asettamiseksi Anttilantielle, 03.07.2020
§ 34 Suunnistusseura Navi / lupa rastien merkitsemiseen kunnan omistamille maa-alueille, 09.07.2020

Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 4 Vannekiven pohjavedenottamon suojarakennuksen ja aitauksen rakentaminen, 13.08.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.