Tekninen lautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

MjuDno-2019-486

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja kertoo lautakunnalle seuraavista ajankohtaisista vireillä olevista asioista:

 • Terveyskeskuksen sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset
 • Yhtenäiskoulun kuntotutkimusten tulokset
 • Kirjasto-Ruokala kuntotutkimusten tulokset
 • Tilaratkaisuhankkeen käynnistyminen ja selvityslaajuus
 • Kiinteistökehitysprojektien alustavat aikataulut
 • Kisala urheiluhalli laajennuksen tilanne ja vesikaton peruskorjauksen käynnistyminen sekä sisäpuolisten muutostöiden suunnittelutilanne
 • Käyttäjähankintojen suunnittelu ja tarjouspyyntöjen valmistelun tilanne sekä siirto sivistystoimelle
 • Tekninen toimi organisaatiomuutoksen rekrytoinnit
 • Elinkeinotoiminnan vuokrauksen siirtyminen tekniselle toimelle 2021 ja vuokraustoiminnan selvitykset sekä isännöinnin toimintamallin vaihtoehdot
 • Kisala suunnittelun virheilmoitusten vastine aikataulumuutokset
 • Tekojäärata reklamaatio vastine tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.