Tekninen lautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:

  • Mikkelin seudun ympäristölautakunta 9.3.2017 § 21 / Ruokamyrkytystyöryhmän kokoonpanon päivittäminen
  • Mäntyharjun rakennuslautakunta 14.3.2017 § 17 / Lisämääräraha, rakennusvalvonnan arkiston digitointi
  • Mäntyharjun kunnanhallitus 10.4.2017 § 60 / Lisämääräraha, rakennusvalvonnan arkiston digitointi
  • Mäntyharjun kunnanhallitus 10.4.2017 § 67 / Koirien koulutuskenttä, vanhan urheilukentän pohjoispää
  • Ahma ympäristö Oy 26.1.2017 / Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu v. 2016, Osa 1 Kuormitustarkkailu
  • Ahma ympräistö Oy 20.2.2017 / jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailutulokset
  • Ahma ympäristö Oy 21.2.2017 / jätevesitutkimustulokset
  • Ahma ympäristö Oy 8.3.2017 / vesihuoltolaitoksen tarkkailutulokset
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, tila- ja tukipalvelujohtajan vhp 3.4.2017 § 10 / Teknisten palvelujen ostaminen Mäntyharjun kunnalta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).