Tekninen lautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapio Hämäläinen ja Anniina Kähkönen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hämäläinen ja Anniina Kähkönen.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).