Tekninen lautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Kuvaus

Tekninen lautakunta kertoo lautakunnalle ajankohtaisista vireillä olevista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).