Tekninen lautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat virahaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

kiinteistöpäällikkö
§1 Rautatieaseman ja varastorakennuksen vesikattourakka / tarjouksen hyväksyminen, 14.03.2017 Hankintapäätös

kunnossapitotyönjohtaja
§1 Hiekoittimen hankkiminen/ konekeskus, 21.02.2017 Hankintapäätös

tekninen johtaja
§1 Mäntyharjun Virkistyksen tanssijaoston hakemus torin käytöstä 11.6.2017, 13.01.2017 Yleinen päätös
§1 Paikkatietolaitteen hankinta, 21.02.2017 Hankintapäätös
§2 Lupa tilapäisten mainosten asettamiseen, 16.01.2017 Yleinen päätös
§2 Mäntyharjun kunnan päällystystyöt 2017, 15.03.2017 Hankintapäätös
§3 Kirkonkylän koulun peruskorjaus / sähkösuunnittelutarjouksen hyväksyminen, 17.03.2017 Hankintapäätös
§3 Keskustan nuorten hakemus torin käytöstä 25.3.2017, 20.03.2017 Yleinen päätös
§4 Kirkonkylän koulun peruskorjaus / LVIA-suunnittelutarjouksen hyväksyminen, 17.03.2017 Hankintapäätös
§4 Lupa liikennemerkkien asentamiseksi Mäntyharjun markkinoiden ajaksi, 20.03.2017 Yleinen päätös
§5 Kirkonkylän koulun peruskorjaus / rakennesuunnittelutarjouksen hyväksyminen, 17.03.2017 Hankintapäätös
§5 Mäntyharjun Nuorisoseura ry / lupa liikennemerkin asentamiselle, 20.03.2017 Yleinen päätös
§6 Kirkonkylän koulun peruskorjaus / arkkitehtisuunnittelutarjouksen hyväksyminen, 17.03.2017 Hankintapäätös
§6 Tarkiainen Eija / korvausvaatimus, 12.04.2017 Yleinen päätös
§7 Työkone- ja kuljetuskalustotarjous / tarjouksen hyväksyminen, 17.03.2017 Hankintapäätös
§8 Maa-aineskuljetukset ja kiviaineksen toimitus / tarjouksen hyväksyminen, 17.03.2017 Hankintapäätös
§9 Keskuskeittiön/ruokalan, kirjaston, Kisalan ja kunnantalon hankesuunnittelu / arkkitehtisuunnittelutarjouksen hyväksyminen, 29.03.2017 Hankintapäätös
§10 Keskuskeittiön/ruokalan, kirjaston, Kisalan ja kunnantalon hankesuunnittelu / rakennesuunnittelutarjouksen hyväksyminen, 29.03.2017 Hankintapäätös
§11 Keskuskeittiön/ruokalan, kirjaston, Kisalan ja kunnantalon hankesuunnittelu / LVIA-suunnittelutarjouksen hyväksyminen, 29.03.2017 Hankintapäätös
§12 Keskuskeittiön/ruokalan, kirjaston, Kisalan ja kunnantalon henkesuunnittelu / sähkösuunnittelutarjouksen hyväksyminen, 29.03.2017 Hankintapäätös
§13 Keskuskeittiön/ruokalan, kirjaston, Kisalan ja kunnantalon hankesuunnittelu / kustannussuunnittelutarjouksen hyväksyminen, 29.03.2017 Hankintapäätös
§14 Kaavateiden kantavuusmittaukset / tarjouksen hyväksyminen, 31.03.2017 Hankintapäätös
§15 Traktorin hankinta / tekninen toimi, 31.03.2017 Hankintapäätös

vesihuoltomestari
§1 Vannekiven ja Luuminniemen vedenottamoiden kunnostustyöt, 27.03.2017 Hankintapäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).