Tekninen lautakunta, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 II kolmannesvuosiraportti 2021 / tekninen lautakunta

MjuDno-2021-682

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.1.2021 § 5 antanut vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kolmannesvuosiraportin mukaan teknisen lautakunnan talousarvio on ylittymässä, mistä johtuen on syytä esittää 180 000 €:n käyttötalouden lisämäärärahaa teknisen hallinnon ja kuntatekniikan palveluiden ostoon. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet erilaiset palveluiden ostot joihin on jouduttu turvautumaan henkilöstön vaihtuessa/puuttuessa.

Aiemmin on saatu käyttötalouden lisämäärärahaa 95 000 € Terveyskeskuksen palokatkokorjauksiin ja niiden suunnitteluun sekä 130 000 € Yhtenäiskoulun liikuntasalin sääsuojauksen rakentamiseen ja vuokriin. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu myös KOY Myllyrinteen purkamiseen saatu lisämääräraha 450 000 €. Nämä rahat on "korvamerkitty" kohteisiinsa, joten niitä ei voi käyttää muihin menoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee II kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja saattaa sen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi
  2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 180 000 €:n käyttötalouden lisämäärärahaa teknisen hallinnon ja kuntatekniikan palveluiden ostoon.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee II kolmannesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi
  2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 180 000 €:n käyttötalouden lisämäärärahaa teknisen hallinnon ja kuntatekniikan palveluiden ostoon

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Kunnanvaltuusto