Tekninen lautakunta, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 10.9.-22.9.2021 (3 kpl).

Eurofins Ahma Oy, jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 25.8.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoituksasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.