Tekninen lautakunta, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (9.9.2021-23.9.2021).

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 54 Urheilualueen aluekaapeloinnin muutostyöt, 21.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Ammattimiehen valinta / liikuntapaikat ja kiinteistöt, 16.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.