Tekninen lautakunta, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 142 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Turkki ja Raili Rantanen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Turkki ja Raili Rantanen.