Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 10.11.-24.11.2022 (5 kpl).

Eurofins Ahma Oy, Mäntyharjun jvp 18-19.10.2022

Vesitornin peruskorjauksen 2-vuotistakuutarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.