Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Toivolan vesiosuuskunnan ostaminen

MjuDno-2022-661

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Toivolan vesihuollonosuuskunnan liittäminen Mäntyharjun kunnanvesihuoltolaitoksen yhteyteen
Toivolan vesihuollonosuuskunta on ottanut yhteyttä Mäntyharjun vesihuoltolaitoksen vesihuoltomestariin, asiana liittää Toivolan vesihuollonosuuskunnan Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen yhteyteen. Asian käsittely on ollut Toivolan vesihuollonosuuskunnan hallituksen kokouksissa käsittelyssä ja valtuuttaneet Toivolan vesihuollonosuuskunnan hallituksen puheenjohtajan neuvottelemaan liittymisen liittyvien asioiden selvitykseen.
Mäntyharjun kunta on liittänyt aikaisemmin kaksi vesiosuuskuntaa, ostamalla vesiosuuskunnat nimelliseen hintaan, Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen yhteyteen.
Mäntyharjun kunnalla kaupan ehtona on ollut, että vesiosuuskunnat ostetaan velattomana.
Toivolan vesihuollonosuuskunnan kanssa on käyty alustavat neuvottelut, ja niissä on määritelty mahdollisen kaupan yhteydessä siirtyvä omaisuus, sekä sähköliittymät linjapumppaamoiden osalta. Kauppaan ei kuulu kiinteistöpumppaamot, tonttijohdot eikä kiinteistöiden talosulut. Kiinteistöiden liittymäkohta on runkolinja, Toivolan vesihuollonsuuskunnalle on toimitettu Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisen yleiset vesihuoltolaitoksen toimitusehdot sekä taksat mitä noudatetaan mahdollisen Toivolan vesihuollonosuuskunnan liittymisen jälkeen. Kauppakirjaluonnos on käsitelty Toivolan vesihuollonosuuskunnan hallituksessa ja hyväksytty. Toivolan vesihuollonosuuskunta pitää vielä ylimääräisen yleisenkokouksen jäsenistölleen asiasta, tavoitteena liittämisen ajankohta tilikauden päättymisen jälkeen 1.1.2023.
Toivolan vesihuollonosuuskunta on tilinpäätöksen 2021 mukaan velaton, mutta toiminta ollut tappiollista, yllättävien menoeräin takia. Toivolan vesihuollonosuuskunta toimittaa verkostotiedot tarkemitattuna kustannuksellaan vesihuoltolaitoksen verkostojärjestelmään, sekä toimittaa ajantasaisen liittymärekisterin liittyjistä (104 liittyjää).
Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitos tekee osuuskunnan liittyjille uudet liittymissopimukset, mahdollisen kaupan jälkeen uudet liittyjät otetaan vesihuoltolaitoksen sääntöjen ja taksojen puitteissa.

Vesihuoltomestari Ali Tiimonen esittää, että Toivolan vesiosuuskunta liitetään Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen yhteyteen kauppakirjaluonnoksen mukaisella kaupalla 1.1.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy vesihuoltomestarin esityksen ja päättää, että Toivolan vesiosuuskunta liitetään Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen yhteyteen kauppakirjaluonnoksen mukaisella kaupalla 1.1.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi vesihuoltomestarin esityksen ja päätti, että Toivolan vesiosuuskunta liitetään Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitoksen yhteyteen kauppakirjaluonnoksen mukaisella kaupalla 1.1.2023.

Tiedoksi

Toivolan vesiosuuskunta, vesihuoltomestari