Tekninen lautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 5.8.-26.8.2021 (11 kpl).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.